Škola

Podstatná jména 1

8. května 2007 v 11:58 | Naty3
Podstatná jména
- substantiva ( slova ohebná, skloňují se )
Definice:
Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zvířat (kočka), věcí (stůl) a samostatné názvy dějů (běhání), vlastností (ochota) a vztahů (láska).
Dělení:
- konkrétní (názvy osob, zvířat, věcí) - obecná (člověk)
- vlastní (Pavel)
- abstraktní (názvy vlastností, činností a dějů)
Určujeme:
a) Rod:
- mužský - maskulinum ( ten strom )
- ženský - feminimum ( t

Přídavná jména 2

8. května 2007 v 11:57 | Naty3
Přídavná jména
- adjektiva (slova ohebná, skloňují se)
Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása)
S podstatnými jmény se shodují v rodě, v čísle a v pádě (hnědý kůň, hnědá kráva, hnědé štěně, hnědá štěňata, hnědým štěňatům)
Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací
Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň
VZORY:
* (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé
* (tvrdá př. jm. - ve tvaru jmenném) - mlád, mláda, mládo
* (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní
* (přivlastňovací př. jm.) - otcův, otcova, otcovo; - matčin, matčina, matčino
Stupňování*
1.stupeň
pozitiv
2.stupeň
komparativ
(-ejší, -ější, -ší, -í)
3.stupeň
superlativ
(nej- )
rychlý
vděčný
malý
hezký
rychlejší
vděčnější
menší
hezčí
nejrychlejší
nejvděčnější
nejmenší
nejhezčí

Zájmena 3

8. května 2007 v 11:56 | Naty3
Zájmena a jejich druhy
- prononima ( slova ohebná, skloňují se )
Definice - Zájména zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují
Druhy
 1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se
 2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, moje , svůj - zvratné
 3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 4. tázací: kdo?, co?, jaký?, který?, čí ?
 5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 6. neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...;
  kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco, leckterý...;
  každý, všechen
 7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh
Skloňování
a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se )
- mají zvláštní skloňování
b) rodová: * vzory zájmenného skloňování
- ten ( tvrdý vzor )
- náš ( měkký vzor )
* vzory složeného skloňování
- mladý, jarní
 
 

Reklama