Referáty

Jan Amos Komenský

3. května 2008 v 11:43 | Natali
Jan Amos Komenský
(1592 -1670)

Český pedagog, humanistický filozof, spisovatel, teolog, polyhistor a reformátor Jan Ámos Komenský se narodil 28. března 1592 buď v Uherském Brodě nebo v jeho okolí. Místo jeho narození není bezpečně známo a tak se pamětní deskou pyšní hned několik obcí.
Ve 12 letech osiřel a byl vychováván u příbuzných.

V roce 1608 začal studovat na vyšší latinské českobratrské škole v Přerově a od roku 1611 na německých evangelických školách, nejprve na akademii v Herbornu, potom na univerzitě v Heidelbergu. Po skončení studií (1614) se vrací do Přerova jako učitel latiny. O 2 roky později byl vysvěcen na kněze Jednoty bratrské a po dalších 2 letech se ujal řízení bratrského sboru v severomoravském Fulneku. Odtud musel po bitvě na Bílé Hoře utéci, jako bratrský kněz se skrýval nejdříve na Moravě pak v Čechách. Roku 1628 opustil vlast a odešel do exilu do polského Lešna. Po vypálení Lešna koncem dubna 1656, při kterém přišel o celou knihovnu i svůj majetek, se uchýlil do Amsterdamu v Nizozemí.
Tam vyvrcholila Komenského vědecká a literární činnost. Vydal asi 60 spisů, některé z nich už v předchozích letech (např. známý "Labyrint světa a ráj srdce" hned po Bílé Hoře). Z jeho pedagogických spisů je třeba uvést zejména "Svět v obrazech", "Školu hrou" a "Didaktiku".
Jeho celoživotní snahou bylo sjednocení veškerého lidského vědění na základě jeho zpřístupnění všem. Položil základy novověké pedagogiky.

Jan Ámos Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu a 22. listopadu je pohřben v Naardenu (20 km jihovýchodně od Amsterodamu).
1. stupeň - 0 - 6 let, škola mateřská, tj. výchova v rodině
2. stupeň - 6 - 12 let, škola národní s vyučováním v mateřštině
3. stupeň - 12 - 18 let, není již určen pro všechnu mládež - to je gymnázium, škola latinská
4. stupeň - 18 - 24 let, akademie, universita + 2 roky cestování po světě. Zdoj: http://ireferaty.lidovky.cz/100/2390/Jan-Amos-Komenský

Baroko

3. května 2008 v 11:36 | Natali
Baroko - Je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2.poloviny 18.století. Vznikl v Itálii a rozšířil se do celé Evropy (zejm. katolické) a Latinské Ameriky. V 17.století řada místních variant, mimo jiné české baroko.
Základem tendencí baroka je svár a dvojznačnost odrážející konflikty vyvolané reformací a protireformací. Projevuje se spojováním protikladných výrazových prostředků do působivého celku a úsilím o zvýšený výraz (pohyb a vzruch), velkolepost a iluzionistickou náznakovost. Opakem je klasicistická tendence, přinášející zklidnění:
a) hudební baroko
b) literární
c) výtvarné umění: V architektuře se dynamika baroka projevila v utváření prostoru (obliba elipsovitého půdorysu), stavebních článků, kleneb a stěn. Významný je urbanismus,: což je soubor věd a uměleckých metod a postupů, sloužících při zakládání a formování lidského osídlení. Uplatňuje se zejména při řešení měst, ale i jiných sídlištních celků, krajiny a celých širších územních jednotek s důrazem na tvorbu životního prostředí. Dále je významné plánování zahrad a stavba pevnostních systémů.
V sochařství a malířství baroko zobrazovalo nitěrné až extatické stavy, využívalo realistické motivy a těžilo z protikladů světel a stínů.
Hlavní představitelé - architektura: G.L.Bernini, F.Borromini, C.Fontana, G.Guarini
:sochaři:A.Algardi,G.L.Bernini
:malíři:Caravaggio,Tiepolo,Rubens,Velázques,Rembrandt a jiní. Zdoj: http://ireferaty.lidovky.cz/310/1034/Baroko
 
 

Reklama